HALİL İNALCIK-OSMANLI TARİHİNDE İSLAMİYET VE DEVLET

Bu yazıda “tarihçilerin kutbu” Halil İnalcık´ın Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet adlı kitabı incelenmiştir. Kitabın önsözünde İnalcık, bu eserin daha önce din-devlet ilişkileri hakkındaki araştırmalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu belirtmiştir. Kitapta dinin genel tarih ve siyasete etkileri üzerinde durulmaktadır. Kitabın giriş bölümünde İslam´da ‘Din ve Devlet’ ilişkisi hakkında genel bilgi verilmiştir. Bu bölümde İnalcık, İslam´da bağımsız siyasi bir otoritenin gerekli olup olmadığı tartışmalarına yer vermiştir. Bu tartışmaların eskiden beri var olduğunu söyleyen yazar çeşitli kişilerin görüşlerine yer vererek konuyu açıklamıştır.