HÜSEYİN BAĞCI- TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA 1950’Lİ YILLAR

Bu yazıda ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü başkanı Prof. Hüseyin Bağcı´nın “Türk Dış Politikasında 1950´li Yıllar” adlı kitabı incelenecektir. Bu yazıda kitabın ORION Kitabevinden çıkan beşinci baskısı kullanılmıştır. Prof. Bağcı´nın aynı zamanda doktora tezi olan kitap, Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinin Menderes dönemi dış politikası konusunda yararlanabilecekleri temel bir kaynak niteliğindedir. Kitabın önsözünde de belirtildiği gibi kitap 1985-87 yılları arasında yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuş ve eserin hazırlanmasında Ankara, Londra ve Washington´daki çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 1950´li yıllarda görev almış kişilerle (Celal Bayar, Süleyman Demirel, Kamran İnan, Hayrettin Erkmen, Nuri Birgi, Fahir Armaoğlu, David Hotham, George Mc. Ghee, Bernard Paul Henze, Daniel Newberry, Şükrü Elekdağ, İlter Türkmen) yapılan röportajlardan yararlanılmıştır. Kitabın giriş bölümünde bu eserin “dönem çalışmalarının” öcülerinden biri olduğu belirtilmiş ve çalışmanın resmi dokümanlar açısından zengin oluşu vurgulanmıştır. Çalışmada Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynaklardan yararlanılmıştır.