ANAYASA MAHKEMESİNİN KAPATILMASI TARTIŞMALARI: ANAYASALAR VE ANAYASA MAHKEMELERİ NEDEN VAR?

Bu makalede öncelikle anayasa, anayasal devlet, anayasacılık ve anayasa mahkemesi kavramlarının tanımına ve tarihi gelişimine yer verilmiş, daha sonra ise bu kavramlar etrafında dönen tartışmalar kısaca ele alınmıştır. Makalenin gelişme bölümünde Türkiye’de son dönemde Anayasa Mahkemesi’ne karşı getirilen eleştiriler üzerinde durulmuştur. Son olarak ise anayasaların ve anayasa mahkemelerinin önemine değinilmiş, Anayasa Mahkemesi’nin kaldırılması halinde ortaya çıkabilecek problemlerden bahsedilmiştir.