HÜSEYİN BAĞCI- TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA 1950’Lİ YILLAR

Bu yazıda ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü başkanı Prof. Hüseyin Bağcı´nın “Türk Dış Politikasında 1950´li Yıllar” adlı kitabı incelenecektir. Bu yazıda kitabın ORION Kitabevinden çıkan beşinci baskısı kullanılmıştır. Prof. Bağcı´nın aynı zamanda doktora tezi olan kitap, Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinin Menderes dönemi dış politikası konusunda yararlanabilecekleri temel bir kaynak niteliğindedir. Kitabın önsözünde de belirtildiği gibi kitap 1985-87 yılları arasında yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuş ve eserin hazırlanmasında Ankara, Londra ve Washington´daki çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 1950´li yıllarda görev almış kişilerle (Celal Bayar, Süleyman Demirel, Kamran İnan, Hayrettin Erkmen, Nuri Birgi, Fahir Armaoğlu, David Hotham, George Mc. Ghee, Bernard Paul Henze, Daniel Newberry, Şükrü Elekdağ, İlter Türkmen) yapılan röportajlardan yararlanılmıştır. Kitabın giriş bölümünde bu eserin “dönem çalışmalarının” öcülerinden biri olduğu belirtilmiş ve çalışmanın resmi dokümanlar açısından zengin oluşu vurgulanmıştır. Çalışmada Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynaklardan yararlanılmıştır.

YÜZYILIN ANLAŞMAZLIĞI: İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU

Bu yazı serisinde 20.yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan İsrail-Filistin meselesi anlatılacaktır. Serinin birinci kısmını oluşturan bu makalede her iki tarafın tarihi geçmişi incelenecektir. Tarafların bölgeye ilk yerleşimi hakkında bilgi verildikten sonra Anti-Semitizm ve milliyetçiliğin Siyonizm’i ortaya çıkarışı ve Herzl ile Basel Kongresi anlatılacaktır.

SPACE RESEARCH IN INTERNATIONAL RELATIONS AND TURKEY’S POSITION

The welfare level of countries and whether their institutions’ structure is inclusive or not determines the balance of political power in international relations. What determines the nature of these factors throughout history has changed with the developing world. One of them is the dominancy of the countries in space exploration. Space exploration initiated a new era, directed the free market, and led to the new sectors’ formation. Today, it is seen that the countries working in this field are the countries that determine the dominancy of power in international politics. Thus, in this article, the history of space exploration and the cold war period have been examined. In light of this examination, how and why space research affects countries’ international positions are answered. At this stage, information published by the institutions of the related countries is consulted. After this, to determine Turkey’s status in this context, the development process of this country’s space policies is reviewed. Finally, the national space program, which is a current issue, is discussed in detail.