HALİL İNALCIK-OSMANLI TARİHİNDE İSLAMİYET VE DEVLET

Bu yazıda “tarihçilerin kutbu” Halil İnalcık´ın Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet adlı kitabı incelenmiştir. Kitabın önsözünde İnalcık, bu eserin daha önce din-devlet ilişkileri hakkındaki araştırmalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu belirtmiştir. Kitapta dinin genel tarih ve siyasete etkileri üzerinde durulmaktadır. Kitabın giriş bölümünde İslam´da ‘Din ve Devlet’ ilişkisi hakkında genel bilgi verilmiştir. Bu bölümde İnalcık, İslam´da bağımsız siyasi bir otoritenin gerekli olup olmadığı tartışmalarına yer vermiştir. Bu tartışmaların eskiden beri var olduğunu söyleyen yazar çeşitli kişilerin görüşlerine yer vererek konuyu açıklamıştır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN YASAMA SİSTEMİNİN TARİHSEL OLARAK OLUŞUMU

Amerika Birleşik Devletleri dünyada birçok farklı milletin aynı çatı altında yaşadığı bir devlettir. Aynı zamanda ABD yüzyıllarca birçok insanın kendi ülkelerini bırakıp mülteci olarak yaşamalarına kucak açmıştır (Thad Kousser and Austin Ranney,2015). Bu sebeple ABD’nin birçok farklı millete ev sahipliği yapması, belki de kültürel olarak ABD’yi bir çatı altında toplamasa da ülkenin şu an ki haline gelmesinde ve şu an ki halinde tarihsel parçalar bulmak zor değildir. Bunlardan biri demokrasinin temelini oluşturan yasama sistemidir. Bu yazı da tarihsel olarak ABD’nin bağımsızlığı olmak üzere yasama sisteminin nasıl oluştuğu incelenecektir ve son olarak yasama sistemi genel noktalarıyla anlatılacaktır.

THE DECEMBRIST REVOLT IN RUSSIA

In 1825, Russia was face to face with economic, political, and social problems. This crisis in the country caused a group of soldiers to revolt, which are called Decembrists. The Decemberist Revolt is the first revolution movement in Russian history. This movement caused the events that would trigger the 1905 and 1917 Revolutions. In this writing, the Decemberist Revolt is examined.In 1825, Russia was face to face with economic, political, and social problems. This crisis in the country caused a group of soldiers to revolt, which are called Decembrists. The Decemberist Revolt is the first revolution movement in Russian history. This movement caused the events that would trigger the 1905 and 1917 Revolutions. In this writing, the Decemberist Revolt is examined.

6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARI

Bu makalede 6-7 Eylül Olayları öncesinde kamuoyu ve basının Kıbrıs meselesine yaklaşımı incelendikten sonra olayların kıvılcımını yakan Selanik´te Atatürk´ün evinin bombalanması olayından bahsedilmiştir. Daha sonra ise 6-7 Eylül olayları esnasında yaşananlar, alınan önlemler ve olayların sonuçları anlatılmıştır. Hükümet, muhalefet ve basının olaylarla ilgili görüşlerine yer verildikten sonra ise olayların şüpheli taraflarına ve Yassıada Mahkemelerindeki iddialara yer verilmiştir.

TÜRK DONANMASI VE TCG DUMLUPINAR

Türk Donanması yaklaşık 1000 yıldır aktif halde görevine devam etmektedir. Bünyesinde birçok büyük komutan, paşa ve hatta cumhurbaşkanı bile bulundurmuş Türk Donanması için 4 Nisan büyük bir o kadar da hüzünlü bir tarihtir. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) görevinden dönen Türk Denizaltısı Nara Burnu açıklarında İsveç Şilebi ile çarpışmış üç gün süren çalışmalar başarısız olup 81 Denizci şehit olmuştur. Bu yazıda Türk Donanması’nın nasıl kurulduğu ile ilgili kısa bir bilgi verildikten sonra gemi sınıflandırılmasına değinilmiş ve daha sonra Türk Donanması için hüzünlü ve duygusal bir gün olan TCG (Türkiye Cumhuriyeti Gemisi) Dumlupınar’ın hikayesi anlatılmıştır.

1 2