YAKIN PARTNER ŞİDDETİ VE KADIN CİNAYETLERİ KONUSUNDA PSİKOLOJİ BİLİMİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Bir yakın ilişkide, zarar gören tarafta zamanla ortaya çıkan psikolojik semptomlar ve ayrılma isteği, kişiye uygulanan psikolojik şiddetin en önemli belirtisidir (Löbmann vd., 2003). Önüne geçilmediği takdirde ise psikolojik şiddet fiziksel şiddete ve cinayete kadar ilerleyebilir. Bu noktada kısa bir literatür taraması yaparak hem kadınlar hem de erkekler için risk faktörlerini bir yazıda toplamak ve sonrasında ise bu faktörleri göz önüne alarak kadına şiddet sorununa çözüm aramak en faydalı seçenek olarak gözükmektedir.