TERÖRİZM: DÖRT DALGA TEORİSİ VE YENİ-TERÖRİZM TARTIŞMALARI

Özet: Bu makalede öncelikle terörizmin tanımlarına yer verilmiş ve daha sonra da nedenleri işlenmiştir. Ardından tarihi arka plan bilgisi verildikten sonra “Dört Dalga Teorisi” açıklanmıştır. Dördüncü dalganın dini dalga olarak adlandırılmasının eleştirilmesine örnek olarak cihat ve terörizm karşılaştırması yapılmıştır. Daha sonra ise Yeni-terörizm açıklanmış ve örnek olarak Daeş verilmiştir. Son olarak da “Dört Dalga Teorisi ”ne yönelik eleştiriler ve farklı gruplandırmalar ele alınmıştır. 

A BRIEF LOOK TO VOTING BEHAVIORS

Elections are a way to involve citizens in public life. Also, give them a chance to express their wishes or represent their ideologies. So how do citizens determine which person, party, or opinion they will vote for? A scientific study investigating citizens’ voting behavior is called psephology. It inquires, a tendency to an ideology. Different factors affect people when they are giving a vote. That factors based on psychological, sociological, economic, and ideological influences and divided into four most significant models, which are party-identification, sociological, rational-choice, and dominant-ideology models.

Yerel Seçimlerde Yabancılar ve Oy Kullanma Hakkı

Türk Vatandaşlığı Kanununun üçüncü maddesine baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişinin ‘yabancı’ olarak nitelendiğini görürüz. Her ne kadar yabancı olma durumu kısıtlamalar içerisinde yer almasa da Anayasamızca yerel ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı yalnızca Türk vatandaşları için korunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye vatandaşı olamayıp Türkiye’de uzun süre ikamet eden kişilerin yerel düzeyde seçme hakları olup olmamasını değerlendireceğiz.

1 2