ANADOLU ROCK MÜZİĞİNİN TARİHİ

1900 yıllardan itibaren müzik büyük bir değişim geçirdi. Bu değişim sırasında yeni müzik türleri ortaya çıktı. Bu müzik türlerinden biri olan rock müzik Dünya’da geniş kitlelerce sevildiği kadar toplumlar rock müziği kendince yorumladılar. Türkiye’de bu yorumlama Anadolu Rock olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu Rock, rock müziği ile Türk halk müziğinin harmanlandığı bir müzik türüdür. Bu yazıda Anadolu  Rock müziğinin tarihi incelenmiştir.

THE CULT OF THE MOTHER GODDESS IN ANATOLIA

When nature and human were identified in the ancient time, they begin to regard the female body as sacred because it can produce just like nature. This sanctity formed the basis of the cult of the mother goddess. The belief was Anatolian despite controversial. She has been worshiped in different forms and rituals in Anatolia for many years. This article examines the cult of the mother goddess in Anatolia.