HÜSEYİN BAĞCI- TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA 1950’Lİ YILLAR

Bu yazıda ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü başkanı Prof. Hüseyin Bağcı´nın “Türk Dış Politikasında 1950´li Yıllar” adlı kitabı incelenecektir. Bu yazıda kitabın ORION Kitabevinden çıkan beşinci baskısı kullanılmıştır. Prof. Bağcı´nın aynı zamanda doktora tezi olan kitap, Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinin Menderes dönemi dış politikası konusunda yararlanabilecekleri temel bir kaynak niteliğindedir. Kitabın önsözünde de belirtildiği gibi kitap 1985-87 yılları arasında yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuş ve eserin hazırlanmasında Ankara, Londra ve Washington´daki çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 1950´li yıllarda görev almış kişilerle (Celal Bayar, Süleyman Demirel, Kamran İnan, Hayrettin Erkmen, Nuri Birgi, Fahir Armaoğlu, David Hotham, George Mc. Ghee, Bernard Paul Henze, Daniel Newberry, Şükrü Elekdağ, İlter Türkmen) yapılan röportajlardan yararlanılmıştır. Kitabın giriş bölümünde bu eserin “dönem çalışmalarının” öcülerinden biri olduğu belirtilmiş ve çalışmanın resmi dokümanlar açısından zengin oluşu vurgulanmıştır. Çalışmada Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynaklardan yararlanılmıştır.

6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARI

Bu makalede 6-7 Eylül Olayları öncesinde kamuoyu ve basının Kıbrıs meselesine yaklaşımı incelendikten sonra olayların kıvılcımını yakan Selanik´te Atatürk´ün evinin bombalanması olayından bahsedilmiştir. Daha sonra ise 6-7 Eylül olayları esnasında yaşananlar, alınan önlemler ve olayların sonuçları anlatılmıştır. Hükümet, muhalefet ve basının olaylarla ilgili görüşlerine yer verildikten sonra ise olayların şüpheli taraflarına ve Yassıada Mahkemelerindeki iddialara yer verilmiştir.

YÜZYILIN ANLAŞMAZLIĞI: İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU

Bu yazı serisinde 20.yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan İsrail-Filistin meselesi anlatılacaktır. Serinin birinci kısmını oluşturan bu makalede her iki tarafın tarihi geçmişi incelenecektir. Tarafların bölgeye ilk yerleşimi hakkında bilgi verildikten sonra Anti-Semitizm ve milliyetçiliğin Siyonizm’i ortaya çıkarışı ve Herzl ile Basel Kongresi anlatılacaktır.

TERÖRİZM: DÖRT DALGA TEORİSİ VE YENİ-TERÖRİZM TARTIŞMALARI

Özet: Bu makalede öncelikle terörizmin tanımlarına yer verilmiş ve daha sonra da nedenleri işlenmiştir. Ardından tarihi arka plan bilgisi verildikten sonra “Dört Dalga Teorisi” açıklanmıştır. Dördüncü dalganın dini dalga olarak adlandırılmasının eleştirilmesine örnek olarak cihat ve terörizm karşılaştırması yapılmıştır. Daha sonra ise Yeni-terörizm açıklanmış ve örnek olarak Daeş verilmiştir. Son olarak da “Dört Dalga Teorisi ”ne yönelik eleştiriler ve farklı gruplandırmalar ele alınmıştır. 

1 2