KADESH AGENDA

Biz Kimiz?

Kadesh Agenda öğrencilerce kurulmuş ve herkese hitap etmeyi amaçlayan bir platformdur. Bilginin paylaşıldıkça anlam kazanacağına inanır. Fikirlerin yazdıkça temellenip okudukça güçleneceğini düşünen iki Siyaset Bilimi öğrencisi tarafından hayata geçirilmiştir. Platformda Türkçe ve İngilizce yazılar yer alacaktır. Çalışmalar yazarlarımızın araştırma alanlarına göre şekillenir, okurlarca tartışıldıkça yeni bir boyut kazanmayı hedefler. Katı sınırlardan uzakta kalmayı, yazıların konularını alabildiğine geniş tutmayı arzular. Her an her şey olabilir, fakat her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır!

İyi okumalar.

Who we are?

Kadesh Agenda is a platform founded by students and aims to appeal to everyone. She believes that knowledge will make sense as it is shared. It was performed by two Political Science students who believe that ideas would be long-lasting as they are written and stronger as they are red. Turkish and English articles will be included in the platform. Studies are shaped according to our authors’ research areas, aiming to gain a new dimension, as discussed by readers. Desires to stay away from strict boundaries, and to keep the subjects as wide as possible. Anything can happen at any moment, but there’s always a logical explanation for everything!

We wish you pleasant readings.

Misyonumuz

Kadesh Agenda’nın temel amacı;

  1. Yaşanmış veya yaşanmakta olan olayları/durumları objektif bir bakış açısı ile gözlemleyerek, araştırarak ve kirli bilgilerden arındırarak
  2. Tutucu ve saldırgan ifadelerden uzakta, elde edilen bilgileri sosyal bilimler çerçevesinde sentezleyerek
  3. Nasıl olmalıydı, ne yapmalıydı sorularından ziyade “neden ve nasıl oldu?” sorularının cevaplarını verecek şekilde

Yazılarını hazırlayıp okuyucuya sunmaktır.

Our Mission

The main purpose of Kadesh Agenda is;

  1. By observing, investigating and purifying dirty information from events / situations experienced or happening with an objective perspective.
  2. By synthesizing the information obtained within the framework of social sciences, away from partisan and aggressive statements
  3. Rather than asking how it should be, what it should have done, “why and how?” to answer the questions

Preparing and presenting the writings to the reader.

Neden Kadeş?

Günümüzde Suriye sınırları içerisinde bulunan Kadeş, aynı zamanda tarihin bilinen ilk uluslararası antlaşması olan Kadeş Antlaşmasına da ismini vermekte. M.Ö 13. Yüzyılın başlarında Hititler ve Mısırlılar arasında geçen Kadeş Savaşı’nı Suriye topraklarının paylaşılması ile sonuçlandıran antlaşmadır. Neden bu ismi seçtiğimize gelecek olursak; iletişim, bilgi ve kültür aktarımı insanı insan yapan; toplumları şekillendiren ve bizleri günümüz dünyasına ulaştıran yegâne etkendir. Bizler de bu platformda Kadeş Antlaşmasının kalıcılığından esinlenerek araştırmalarımızı yarınlara ulaştırmayı hedefledik.

Why Kadesh?

Today, Kadesh, within the borders of Syria, also gives the name of the Kadesh Treaty, the first known international treaty in history. It is the treaty that concluded the Battle of Kadesh between the Hittites and Egyptians at the beginning of the 13th century BC with the sharing of Syrian lands. If we come to why we chose this name, communication, information, and culture transfer makes people human; it is the only factor that shapes societies and brings us to today’s world. On this platform, we aimed to deliver our research to the future, inspired by the permanence of the Kadesh Treaty.